Przejdź do treści

Sakramenty święte

 

CRZEST ŚWIĘTY
1. Należy zgłosić się przynajmniej tydzień przed planowaną datą chrztu.
2. W kancelarii należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
3. Świadkowie chrztu (chrzestni) z poza parafii przedstawiają zaświadczenia od swoich duszpasterzy,

że mogą pełnić tę funkcję.

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież gimnazjalna, począwszy od klasy I.

Przygotowanie to odbywa się w parafii zamieszkania, niezależnie od szkoły, w której młodzież się uczy.
2. Uczniowie klas I gimnazjum osobiście w kancelarii parafialnej zgłaszają chęć przygotowania się do bierzmowania do końca września.
3. Pozostałe sprawy organizacyjne przekazywane są na pierwszym spotkaniu kandydatów do bierzmowania.

 


EUCHARYSTIA
Do pierwszej Komunii Świętej przygotowują się dzieci klas II szkoły podstawowej.

Przygotowanie to powinno być realizowane w ramach katechezy w parafii zamieszkania. Dzieci, które rozpoczęły
w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie "0" i pierwszej, przygotowują się do I Komunii Świętej w klasie III.
Rodzice dzieci ochrzczonych poza parafią, powinni dostarczyć świadectwo chrztu do końca września.

 POKUTA I POJEDNANIE
Z sakramentu pokuty można skorzystać w dni powszednie w kościele parafialnym pół godziny przed Mszą świętą. Spowiedź jest także organizowana z racji

I piątków miesiąca w kościele parafialnym oraz w kościołach filialnych (w miesiącach od marca do października).
Spowiedź przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego oraz przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego we wszystkich kościołach wg porządku podanego w ogłoszeniach.

 


NAMASZCZENIE CHORYCH
Zawsze na życzenie chorego, zgłoszonego przez rodzinę oraz przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą.

 


MAŁŻEŃSTWO
1. Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni się zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
2. Powinni przedstawić następujące dokumenty: zaświadczenie z USC o braku przeszkód wynikających z prawa cywilnego
 (ślub konkordatowy; nie dotyczy nupturientów, którzy zawarli wcześniej związek cywilny),
aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, w przypadku przyjęcia tych sakramentów poza parafią, świadectwo ukończenia katechizacji
w zakresie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej lub uzupełniony "Indeks formacji chrześcijańskiej", świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie o odbyciu katechezy przedślubnej w poradni dla narzeczonych. 

 

 

Spotkania dla narzeczonych odbywają się

w pierwsze poniedziałki miesiąca o godzinie 17.00,

w Poradni Rodzinnej przy Parafii OO. Franciszkanów w Sanoku.

Narzeczeni powinni się zgłosić w poradni na ok. 6 miesięcy przed planowanym ślubem.

Oprócz wymienionych dokumentów narzeczeni okazują aktualne dowody tożsamości.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Mrzygłód, siedziba: Mrzygłód, Mrzygłód 93.